วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

คำสั่งเบื้องต้นในภาษาC

คำสั่ง: scanf คำอธิบาย: เป็นคำสั่งที่ใช้ในการรับค่าตัวแปรเข้าไปเก็บไว้ในตัวเเปร
รูปแบบ:

คำสั่ง: printf คำสั่ง:เป็นคำสั่งในการแสดงค่าออกมาทางจอภาพ
รูปแบบ:

คำสั่ง: for คำอธิบาย: เป็นคำสั่งวนซ้ำและเพิ่มค่าขึ้นทีละ1จนกว่าเงื่อนไขไม่เป็นจริงถึงจะหลุดลูปและแสดงสิ่งที่อยู่ในปีกกา

รูปแบบ: คำสั่ง: ifคำอธิบาย: ใช้สำหรับแสดงเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ทำสิ่งที่อยู่ในปีกกา


รูปแบบ:คำสั่ง: else คำอธิบาย: ใช้ในกรณีที่มีเงื่อนไข2ข้อขึ้นไปถ้าเงื่อนไขแรกไม่เป็นจริงจะตรวจสอบเงื่อนไขต่อไปถ้าเป็นจริงแสดงสิ่งที่อยู่ในปีกกา
รูปแบบ:


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น